چه مناطقی از بدن با لیزر قابل درمان هستند؟

به دلیل تنوع دستگاه های لیزر تمام نواحی بدن قابل درمان می باشند. نواحی عمده عبارتند از:صورت شامل پشت لبها – چانه و گردن – گونه ها – دور ابرو - پیشانی – گوش – پستان – وسط سینه – شکم – پشت – زیر بغل – ساعد – بازو – شانه ها – ساق پا – ران – کشاله ران – خط مایوو باسن.