نقش دارو های ضد هورمون مردانه در پیشگیری از عود مو …

قبل از اختراع لیزر های پیشرفته در درمان مو های زاید معمولا پزشکان برای پیشگیری از بیشتر شدن مو ها ی صورت و یا بدن ( مناطق وابسته به هورمون ) و کم رنگ شدن و نازک شدن موها از داروهای ضد هورمون مردانه از قبیل اسپیرینولاکتون ، سیپروترون کامپوند و سیپروترون استات و ... استفاده می کردند و معمولا هم به علت دوز بالای دارو و طول مدت بالای درمان ( حداقل دوسال ) و گاها عوارض دارویی ( خصوصا در دوز بالا ) بیمار دارو ها را قطع می کرد و نهایتا درمان با مشکل و شکست همراه میشد.

بعد از اختراع لیزر و در مدت کم وحتی دراز مدت نتایج خوبی از درمان با لیزر حاصل می شد؛ ولی با گذشت زمان ( چند سال بعد از لیزر مو ) معلوم شد که حداقل در نیمی از مراجعین لازم است علاوه بر لیزر درمانی داروهای ضد هورمون مردانه نیز داده شود و درصورتی که این گروه از مراجعین تحت درمان با دارو ( همزمان با لیزرمو ) قرار نگیرند احتمال عود موهای زاید٬ یک تا چند سال بعد از لیزر وجود دارد.