دکتر فاطمه خانساری

دکتر فاطمه خانساری

 

سوابق کاری:

  • مرکز زیبایی آمون (میرداماد) ۹۰-۹۲
  • مطب شخصی ۸۴-۹۰
  • مرکز آرزو و امید ۸۹-۹۰
  • گروه پزشکان سپید ۹۲ تاکنون