آدرس و شماره جدید گروه پزشکان سپید

آدرس و شماره جدید گروه پزشکان سپید

پایین تر از میدان ولیعصر جنب پاساژ ایرانیان کوچه نصر پلاک ۱۵ طبقه ۴،واحد ۵